Bericht van het DVC bestuur

Beste leden van DVC Dedemsvaart,

Wij hebben de afgelopen week veel reacties gekregen van leden maar ook vanuit bewoners van het dorp over het voorstel van het college om te renoveren op de Boekweit. Vrijwel alle reacties zijn dat men renoveren van de Boekweit niet ziet zitten. Men vindt het onbegrijpelijk dat deze unieke kans om te verhuizen niet gepakt wordt.

Als bestuur hebben we veel gesprekken gevoerd en we verwachten dat er diverse belangenorganisaties, en andere personen die zich betrokken voelen bij Dedemsvaart en de sport, zich komende dinsdagavond in de gemeenteraad zullen laten horen.

Voor de duidelijkheid: de gemeenteraadsleden maken uiteindelijk de beslissing of het renoveren of verhuizen wordt.
Als bestuur zullen we inspreken samen met enkele andere leden. Wij willen de raadsleden zo goed mogelijk voorlichten over het dossier dat nu voor ligt. Onze mening is dat wij het heel ingewikkeld vinden om de Boekweit te renoveren en ondertussen door blijven voetballen met 850 actieve leden. Renoveren is ook nog eens de duurste optie. Daarnaast denken we dat dit te veel van onze vrijwilligers vraagt en dat we zeker 3 a 4 jaar in een bouwput zitten. Overgang naar een nieuw complex elders geeft veel minder problemen voor ons als vereniging.
Wij zullen dan ook bepleiten dat verhuizing een unieke kans is.
Op de locatie Hoopmansveenweg kunnen we een prachtig sportpark realiseren. Daar hebben we ruimte en kunnen we een voor de voetbal meest ideaal sportpark bouwen.
De locatie Kotermeer is ook een goede optie, wij zien daar als voordeel dat we voor het dorp Dedemsvaart maatschappelijk relevant kunnen zijn. Deze locatie leent zich goed voor synergie met andere verenigingen en wij zijn tevens een toegevoegde waarde voor de recreatie rond het Kotermeer.

De jongeren/ jeugd van Dedemsvaart heeft ook zijn stem laten horen en zij hebben een petitie gestarthttps://sportparkkotermeerstal.petities.nl
Deze petitie is inmiddels al meer dan 630 keer ondertekend.
Ze hebben aangegeven dat ze a.s. dinsdagavond hun mening aan de raad gaan laten horen door in te spreken.

 

Wij denken dat de komende maand heel belangrijk gaat zijn omdat de gemeenteraad voornemens is op 1 maart 2022 hierover een definitieve beslissing te maken.

Dinsdagavond 8 februari zullen we bij het gemeentehuis in Hardenberg de raadsleden vanaf 18:30 verwelkomen met een flyer over het nieuwe sportpark. Wie ons wil steunen is van harte welkom. We verzoeken een ieder de Corona maatregelen te respecteren.

De raadsvergadering is fysiek niet toegankelijk maar we roepen jullie op deze vergadering digitaal te volgen via:https://hardenberg.notubiz.nl/live

De oriƫnterende ronde over het sportpark zal dinsdagavond starten rond 20:15 uur.

Als bestuur zullen wij de komende weken de leden zo goed mogelijk blijven informeren.

Met vriendelijk groet,

Het bestuur van DVC Dedemsvaart