Kledingreglement

 1. De kledingcommissie stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue en trainingspak.
 2. DVC heeft vele sponsoren die het mogelijk maken om zich als club representatief en uniform te presenteren.
 3. Op wedstrijddagen mag een team en zijn spelers uitsluitend kleding van DVC en haar sponsoren dragen. Andere georganiseerde gesponsorde kleding mag uitsluitend na goedkeuring van het bestuur worden gedragen.
 4. Het clubtenue, van het merk Craft, bestaat uit een oranje/blauw shirt en een blauwe broek met het logo van verschillende sponsoren. Keepers hebben een afwijkende kleur keeperstenue van het merk Craft.
 5. Het tenue en de DVC-kleding is en blijft eigendom van DVC Dedemsvaart en wordt in bruikleen aan leden verstrekt.
 6. Het beheer van de kleding wordt verricht door de kledingcommissie die rechtstreeks onder het bestuur valt. De kledingcommissie neemt aan het eind van ieder voetbalseizoen teamtassen met tenues en trainingspakken in voor zover het jeugdteams betreft. Aan het begin van het nieuwe seizoen worden deze weer uitgereikt.
 7. Indien DVC-kleding wordt opgehaald bij kledingcommissie, dan aanvaardt het lid/team daarmee de verantwoordelijkheid voor de kleding. Het team gaat daarmee akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in het kledingreglement. Het contract heeft de vorm van een digitaal bestand waar uitsluitend naam, team en sponsor van de bruikleen zijnde kleding worden vermeld.
 8. Stoppende leden of leden die van spelend lid trainend lid worden, leveren de gewassen kleding in bij de leider van hun team. Na inlevering van de kleding krijgt het lid een ontvangstbevestiging en kan indien aan de orde het lidmaatschap worden beëindigd.
 9. De kleding mag uitsluitend op wedstrijddagen van jouw team van DVC worden gebruikt en dus niet tijdens de training of andere gelegenheden.
 1. De teamkleding dient collectief gewassen te worden en mag daarom niet individueel uitgereikt en/of gewassen worden. Uitzondering zijn meisjes die in een gemengd team spelen.
 2. De wasvoorschriften die bij de kleding uitgereikt worden, dienen strikt te worden opgevolgd.
 3. Indien door het wassen schade ontstaat dient ten spoedigste contact te worden opgenomen met de leider van je team.
 4. De speler en/of zijn/haar ouder(s)/ verzorger(s) blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het trainingspak en de sokken.
 5. De speler en/of zijn/haar ouder(s)/ verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor een gelijk deel en aansprakelijk voor schade of verlies van de teamkleding of teamitems. Mocht het team bestaan uit bijvoorbeeld 14 spelers, dan is het lid aansprakelijk voor 1/14e deel.
 6. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling van de leider i.o.m. de kledingcommissie.
 7. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, dient dit direct te worden gemeld bij de leider van het team. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van de aangifte van de politie worden overlegd. Dit kan online op www.politie.nl
 8. Wanneer aan het einde van het seizoen of gedurende het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten geheel en/of voor een teamdeel in rekening gebracht bij het lid of bij de ouder(s)/verzorger(s).
 9. Na betaling van het vermiste/beschadigde kledingstuk aan de kledingcommissie krijgt men een gelijkwaardig kledingstuk of item in bruikleen. Pas na betaling en het verkrijgen van een nieuw kledingstuk is speler weer speelgerechtigd.