Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Plezier in sport en elkaar ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, vechten, schoppen, slaan etc. Deze gedragingen passen niet binnen onze sportieve sportvereniging. Iedereen, jong en oud, moet zich veilig voelen. Helaas komt ongewenst gedrag voor en dit kan ook gebeuren binnen DVC Dedemsvaart. Daarom is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze
vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke strekking.

Wat kan een vertrouwenspersoon doen?

Voel jij je binnen het team niet fijn, word je buitengesloten of gepest? Of misschien zijn er wel problemen met de trainer/leider welke je zelf niet durft te bespreken? Is er iets gebeurd tijdens de training of wedstrijd waardoor je angstig bent geworden?

Zo maar een aantal voorbeelden waar je tegenaan kan lopen en niet goed weet hoe dit op te lossen. Voetballen zal hierdoor lastig worden, terwijl het juist plezier moet geven!

De vertrouwenspersoon neemt dit soort vragen, klachten en meldingen in behandeling die zich binnen de vereniging afspeelt. Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie met de vertrouwenspersoon worden besproken. Tevens kunnen leiders/trainers ook advies inwinnen bij de vertrouwenspersoon als er zorgen zijn om een lid.

De taken van een vertrouwenspersoon:

  • Luisteren naar de zorg, klacht of probleem;
  • Indien nodig bemiddelen;
  • Samen met de persoon bepalen welke vervolgstappen er nodig zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen en zoeken naar een oplossing;
  • Indien nodig doorverwijzen naar hulpverlening.

Vaak is er een drempel om hulp in te schakelen. Belangrijk om te weten is, dat een vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht heeft en niets mag doorvertellen aan een ander. Het probleem zal worden aangehoord en samen wordt besloten wat de beste oplossing zal zijn. En alleen met toestemming van die persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen.

De vertrouwenspersoon binnen DVC Dedemsvaart is Renate Dekker. Ze stelt zichzelf voor: “Ik werk als ambulant begeleider en groepsleerkracht op SBO De Oase in Hardenberg. Ook op deze school ben ik de vertrouwenspersoon. Twee van onze drie kinderen zitten op voetbal, ik ben regelmatig te zien langs de zijlijn. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen (en volwassenen) met elkaar op een fijne en veilige manier hun sport kunnen gaan beoefenen. Mocht u n.a.v. bovenstaand bericht contact met mij willen opnemen, dan kan dat telefonisch of via de mail.

Vertrouwenspersoon Renate Dekker, tel: 06-211 172 06
Mail: vertrouwenspersoon@dvcdedemsvaart.nl”