Coronamaatregelen 26 november

Vrijdag 26 november jl. hebben we weer kennis kunnen nemen van “nieuwe” maatregelen die genomen moeten worden om het Corona virus meer onder controle te krijgen. Voor de sport, en voor ons specifiek het voetbal, was de meest in het oog springende maatregel dat er na 17.00 uur niet meer gesport mag worden. Daarmee vervalt de mogelijkheid voor vrijwel een ieder om te kunnen trainen op het voor hem of haar normale tijdstip.

Dit leidt tot veel reacties. Zoveel mensen, zoveel meningen. Wij als bestuur kunnen echter alleen maar acteren vanuit de mogelijkheden die binnen de beperkingen toch nog haalbaar zijn.

Maandag 29 november heeft de KNVB besloten dat, in ieder geval komend weekeinde, wedstrijden van de A-categorie niet gespeeld zullen worden. De B-categorie kan wel haar competitie voortzetten. Voor nadere informatie omtrent dit onderwerp verwijzen wij u graag naar het nieuwsbericht van de NOS waarin volgens ons het geheel helder en overzichtelijk wordt omschreven. (https://nos.nl/l/2407572).

In bovenstaande maken wij al melding dat dit besluit in ieder geval voor dit weekend is genomen. Dit zou nog bijgesteld kunnen worden als op woensdag 01 december de Tweede Kamer in debat gaat over de maatregelen die vrijdag over ons zijn uitgesproken. De KNVB heeft nog hoop dat sporten tot 20.00 uur mogelijk zal worden gemaakt.

Hoe dan ook het zal aanpassingen van ons vragen. Flexibiliteit, meedenken en acteren vanuit de gedachte samen te werken zijn ingrediënten die ons daarbij zullen helpen.

We willen u een klein eindje meenemen in de mogelijkheden die we uit willen werken als duidelijk is aan welke maatregelen we ons moeten houden:

Optie: sporten blijft niet toegestaan na 17.00 uur.
We hebben dan het voornemen circuittrainingen te organiseren voor jeugdlichtingen. Te denken valt dan aan de woensdagmiddag en op de zaterdag, maar mogelijk ook de zondag.
Voor de oudere jeugd en de senioren is er ook de mogelijkheid te trainen. De jeugdafdeling heeft al een vraag ter inventarisatie uit doen gaan. Het is van belang uw wensen aan te geven. Let wel; op voorhand kan niet beloofd worden dat alle wensen ook volledig gehonoreerd kunnen worden. Maar ook hier geldt, in goed overleg kunnen we heel veel realiseren.

Optie: sporten toegestaan tot 20.00 uur.
Voor de jongste jeugd, die van 18.00 tot 19.00 uur traint, zal er niets veranderen. De groepen die van 19.00 tot 20.00 uur trainen moeten wellicht inschikken om ook senioren de gelegenheid te bieden te trainen. Van senioren teams kan gevraagd worden op andere avonden te trainen doordat er die avonden wellicht meer ruimte is op het sportpark.

Beide scenario’s moeten nader uitgewerkt worden. Na woensdag 01 december kunnen we daar hopelijk meer over zeggen. Vraag aan spelers, trainers en leiders om met elkaar alvast na te denken en te overleggen of zij flexibiliteit kunnen opbrengen door mogelijk op andere dagen en/of tijden te trainen.

Wij hopen u zo spoedig mogelijk van concrete informatie te voorzien!

Bestuur DVC Dedemsvaart