Nieuwsbrief december 2021

Beste leden,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van onze fusieclub DVC Dedemsvaart. Middels de nieuwsbrief willen we u met regelmaat informeren over de lopende gang van zaken binnen de club. Wellicht hadden jullie eerder berichtgeving als deze verwacht, maar het is ons gewoonweg ontschoten u eerder te informeren door alle drukke activiteiten.

Om zo maar even enkele onderwerpen te noemen die we als bestuur het hoofd moeten bieden, de fusie is net achter de rug maar nu begint het echte werk. We zijn bezig met een nieuw sportpark, LED-verlichting, de “nieuwe” organisatie van de nieuwe vereniging. Daarnaast de balans bewaken om te acteren als één club doch rekening te houden met het feit dat bloedgroepen vermengd worden en dat dit tijd nodig heeft. 

Naast dit alles hebben we ook nog continue te maken met de gevolgen van Corona. Dat geldt voor de hele maatschappij maar ook voor ons.

De 1e seizoenshelft van de competitie 2021/2022 is door de COVID wederom anders verlopen dan normaal. Dat vergt van ons allemaal het nodige aanpassingsvermogen waar we met elkaar goed mee omgaan.

Het blijft wel een uitdaging om alles binnen de afgekondigde maatregelen te kunnen doen, temeer daar ook voor de kantine er extra maatregelen zijn afgekondigd. 
Vooreerst zal het helemaal rustig zijn op de Boekweit gezien de afgekondigde maatregelen van zaterdag 18 december jl. in combinatie met de winterstop.
Tot en met vrijdag 14 januari 2021 zullen in ieder geval de beide kantines gesloten zijn.
Zodra we meer weten hoe de overheid de verdere toekomst ziet en wat dit voor ons betekent, zullen we jullie dat laten weten.
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en blijf gezond! 
 
Bestuur DVC Dedemsvaart 

Fusie
Op 2 november is bij notaris Eric Linde de oprichtingsakte getekend door Henk Kobes en Stefan Mensink. Deze datum is dan ook de formele startdatum van onze nieuwe vereniging DVC Dedemsvaart en daarmee is de fusie geheel afgerond.   

Dat de fusie hiermee is afgerond betekent nog niet dat wij klaar zijn met alles wat zo’n fusie met zich meebrengt. Iedereen heeft bijvoorbeeld al het nieuwe club tenue gezien waar onze prestatieteams in spelen. Dit tenue zal met ingang van het seizoen 2022-2023 het tenue worden voor alle teams van DVC Dedemsvaart. Wij gaan de komende maanden hard aan de slag om de juiste kleding wat betreft aantallen en maatvoering te organiseren.

Kantines
Het klussenteam is al aan de slag geweest om zoveel mogelijk tekens en aanduidingen van de twee oude clubs op de Boekweit te verwijderen. De volgende stap is de binnenzijde van de kantines. Als bestuur hebben we ons tot doel gesteld dat beide kantines na de winterstop zoveel mogelijk DVC Dedemsvaart uitstralen. Hierbij werken wij samen met de werkgroep historie en cultuur en de werkgroep communicatie. De kantine beneden wordt verbouwd. Door de vele bezoekers aan het einde van de zaterdagmiddag denken wij dat we maximaal mogelijke ruimte moeten creëren. De klussers op de Boekweit gaan dan ook de bestuurskamer en de leiderskamer beneden bij de kantine betrekken.

Het vlaggenschip
Ons eerste team heeft al een flink aantal wedstrijden gespeeld. De resultaten waren wisselend. Wij zijn succesvol in de beker maar eerlijk gezegd vallen de resultaten in de competitiewedstrijden nog niet mee. Wij denken dat het team steeds meer vorm krijgt en beter op elkaar wordt ingespeeld zodat de resultaten ook in de competitie zullen verbeteren. Zoals jullie gelezen hebben is er vertrouwen vanuit het bestuur en de spelersgroep in trainer Pim Donker. Daarom zijn wij blij om te melden dat zijn contract met een jaar verlengd is.  

De thuiswedstrijden spelen we om 17:00 uur op de zaterdagmiddag. Wij als bestuur merken op dat het een succes is wat betreft de belangstelling en support van ons 1e team. Wij weten dat het voor een aantal leden en supporters wennen is maar als bestuur hebben wij besloten dat we de wedstrijden ook in het nieuwe jaar om 17:00 uur zullen aanvangen.

Ledverlichting
Teneinde om 17.00 uur te blijven kunnen voetballen, is er besloten om ledverlichting rond het hoofdveld te realiseren. Wij zijn op dit moment bezig met de aanbesteding. Ons doel is om de verlichting op de Boekweit duurzaam te maken.  Wij zullen daarom ook de verlichting rond het kunstgrasveld en het trainingsveld aan de Sportlaan vervangen.  De ledverlichting die er komt te hangen is van het type dark-light van de firma www.li-sports.com Hierdoor zal de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt worden. Deze investering zien wij als een voor-investering op het nieuwe of vernieuwde sportpark. 

Vitaal sportpark
Naar ons gevoel is de gemeente en zijn de raadsleden het er wel over eens, dat Dedemsvaart recht heeft op een nieuw duurzaam vitaal sportpark. Waar dit komt is op dit moment nog niet duidelijk. In de pers heeft u kunnen lezen dat er drie mogelijke plekken zijn waar dit te realiseren is. Renovatie op de Boekweit, de bekende plek aan het Kotermeer en de locatie Bransveen/ Stegerensallee/ Hoopmansveenweg.  
De gemeente heeft om dit te realiseren een aantal scenario’s uitgewerkt. Deze worden naar verwachting nog dit jaar (2021) in het college gepresenteerd. Aan de hand van deze scenario’s gaat het college een voorstel doen naar de gemeenteraad van Hardenberg. De verwachting is dat er in januari 2022 een beslissing gaat vallen.  
Wij als bestuur van de voetbalvereniging zullen onze voorkeur hierin uitspreken. Samen met de werkgroep nieuwbouw hebben wij met de Korfbalvereniging en de gemeente Hardenberg samengewerkt om deze scenario’s zo goed mogelijk uit te werken.  
Onze voorkeur en keuze zullen we kenbaar maken op het moment dat de scenario’s naar de gemeenteraad gaan. Dan is het dossier open en dan kunnen wij iedereen goed informeren hoe wij denken over een nieuw vitaal sportpark voor DVC Dedemsvaart. 

Werkgroep nieuw bestuur
Conform hetgeen is weergegeven in het fusieplan zal een werkgroep zich gaan bezighouden met het formeren van een nieuw bestuur van onze fusieclub DVC Dedemsvaart.
Deze werkgroep staat onder leiding van Erik Vogt en namens de beide gefuseerde verenigingen zitten Michael de Vries, Erik ter Brake, Sander Harbers en Anne-Peter Frankes in deze werkgroep.
Hun streven is om hun opdracht in het 1e kwartaal van 2022 afgerond te hebben.
Tot die tijd bestaat het bestuur uit Henk Kobes, Stefan Mensink, Martijn Bouwman, Sebastiaan Zwiers, Thomas Snoeijer, Angelique Lubbers, Stan Timmerman en Asse Smit.

Financieel
De meeste sportverenigingen houden hun administratie bij in een boekhoudprogramma genaamd sportlink. Dit gebeurde ook bij SCD en SVD. Afgelopen maand zijn de administraties van SCD en SVD samengevoegd, maar helaas heeft dit geleid tot problemen, waardoor we op dit moment beperkt bij de boekhouding kunnen. Dit heeft als gevolg dat de incasso van december voor de (oud-) SVD leden nog niet heeft plaatsgevonden.  Een aantal vrijwilligers zijn druk bezig om samen met sportlink de problemen op te lossen en dan zal de incasso alsnog zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Bij de (oud-) SCD leden speelt dit probleem niet, aangezien zij per kwartaal betaalden. 
Let op! Per 1-1-2022 worden voor alle leden de contributies maandelijks afgeschreven, de bedragen staan op de website vermeld. De eerste incasso hopen we uiterlijk in de 3e week van januari te kunnen uitvoeren.

 

 

 

 

 

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de kurk, waarop verenigingen drijven en dat is voor DVC Dedemsvaart niet anders. Wij willen ons respect uitspreken naar de vele vrijwilligers, die al wat voor onze prachtige vereniging doen. 
Om deze vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten is ons idee om, behoudens COVID-beperkingen, op vrijdagavond 11 maart vanaf 19.30 uur een vrijwilligersavond te organiseren onder het genot van een hapje en een drankje.

Omdat vele handen licht werk maken, doen wij als bestuur ook een beroep op leden, die op dit moment nog geen vrijwilligerswerk doen.
Met name voor de beide kantines kunnen we wel extra handen gebruiken.
Schroom niet je te melden bij één van de huidige bestuursleden of stuur een mail naar bestuurDVC@outlook.com

Rabobank Clubsupportactie
Wij hadden dit jaar nog het geluk, dat we beide verenigingen hebben kunnen inschrijven voor deze actie van de Rabobank. Dit heeft geresulteerd in een totaal sponsorbedrag van € 2.934,56 waar wij als vereniging natuurlijk zeer blij mee zijn.