Ontwikkelingen sportpark De Boekweit

Dagelijks worden wij, door onze leden, bevraagd over de vorderingen wat betreft de besluitvorming met betrekking tot het sportpark. Gaan we nu wel of nu niet verhuizen?

Voor de zomer werd de toezegging gedaan dat de besluitvorming in september op de agenda kwam te staan van de raadsvergadering, helaas kwamen we er vorige week definitief achter dat het ook op de laatse vergadering van september niet geagendeerd was. Dit deed toch wel wat wenkbrauwen fronsen, mede door het feit dat we na 17 mei ook nog geen inhoudelijke reactie hadden ontvangen op het ingediende plan. Het enige wat we ontvangen hebben was een antwoord op een mail van ons eind augustus, waarin we gevraagd hebben naar de status. Aangegeven werd dat er nog gewerkt wordt aan een voorstel wat richting de gemeenteraard verstuurd kan worden ter ondersteuning van de besluitvorming.

Omdat het niet geagendeerd was, voelden wij ons met de projectgroep en het bestuur genoodzaakt om een brandbrief te sturen naar alle gemeenteraadsleden die momenteel zitting nemen.

In deze brandbrief hebben wij duidelijkheid gevraagd over het “plan Boekweit”

Verschillende raadsleden hebben contact met ons opgenomen en aan de hand hiervan zijn dinsdagavond 26 september, tijdens de gemeenteraadsvergadering, toch vragen gesteld aan wethouder Breukelman. De Christen Unie en Doen22 hebben aangedrongen op een snelle besluitvorming, omdat het hele traject al te lang duurt en het dorp voldaan heeft aan alle eisen van de raad.

De wethouder heeft aangegeven dat het een zorgvuldig traject moet zijn, wat onderhevig is aan de nodige privacy issues wat betreft mogelijke gronden die aangekocht zouden moeten worden en dat het een omvangrijk project is wat echt een nauwkeurige aanpak vereist. In de raad is aangegeven dat in de periode december/januari het debat in de raad gevoerd moet worden.

De raadsvergadering is terug te zien middels de volgende link, vanaf minuut 55 wordt het onderwerp behandeld

Vergadering gemeenteraad 26-09-2023 Gemeente Hardenberg (raadsinformatie.nl)

Wij hopen dat we jullie hiermee eerst voldoende geinformeerd hebben en we blijven vinger aan de pols houden om het proces door te laten gaan.