Update sportpark DVC Dedemsvaart

Onderzoek verplaatsing sportpark naar de Hoopmansveenweg.

Beste leden,

Het onderzoek naar eventuele verplaatsing van het sportpark naar locatie Hoopmansveenweg (ten noorden daarvan) is sinds eind september 2022 van start gegaan. Het doel was om begin dit jaar met resultaten te komen, maar onderzoek naar meerdere ontwikkelingen in het gebied Stegerensallee, Hoopmansveenweg  en Van Rooijenshoofdwijk moesten op elkaar afgestemd worden.
De komende maand komt er meer duidelijkheid over het plan van de mogelijke verhuizing van het sportpark.

Op woensdag 12 april wordt aan mogelijke participanten (Plaatselijk Belang, DMC en IKA) de eerste opzet van het plan met meerdere scenario’s gepresenteerd. De bedoeling is om naast informeren, daar ook verdere ideeën en opmerkingen op te halen voor het definitieve plan.

Op woensdag 19 april 2023 is vanaf 19:00 uur een inloop bijeenkomst in de Gashouder gepland. Deze bijeenkomst is voor omwonenden, leden van de sportverenigingen en verder voor elke inwoner van Dedemsvaart die belangstelling heeft voor dit plan.
De informatie die daar wordt opgehaald, zal door bureau PLANN.ING uit Meppel verder worden verwerkt in het al bestaande plan.

Eind april vindt er een gesprek plaats met twee wethouders en in mei wordt de gemeenteraad uitgenodigd om het definitieve plan aan hen te presenteren.
De verwachting is, dat in de raadsvergadering van de gemeente Hardenberg het plan behandeld wordt, waarna een definitieve beslissing gaat vallen over de toekomst van het sportpark en de thuisbasis van DVC Dedemsvaart.

Met vriendelijke groet,

Henk & Stefan, namens de werkgroep Bouw

Simon, Bertijn, Michael & Bianca namens Bestuur DVC Dedemsvaart

Brief bureau PLAN.ING

Beste inwoner van Dedemsvaart,

Met deze brief willen wij u informeren over de plannen van de mogelijke verplaatsing van sportpark de Boekweit en u uitnodigen voor een inloopavond.

Verplaatsen sportpark de Boekweit
In het raadsbesluit van 1 maart 2022 is besloten dat voetbalvereniging DVC Dedemsvaart, samen met KV Avereest, onderzoek dient te doen naar de mogelijkheden om haar huidige sportaccommodatie te verplaatsen. Aanleiding voor dit voornemen zijn de capaciteitsproblemen waar de verenigingen op de huidige locatie tegenaan lopen. Daarnaast zijn de gebouwen en sportvelden aan renovatie/vervanging toe.

Op de beoogde nieuwe locatie, aan de noordzijde van de Hoopmansveenweg en langs de Van Rooijens Hoofdwijk, worden de mogelijkheden onderzocht om een nieuw multifunctioneel sportcomplex te realiseren.

Kansen
Naast voetbalvereniging DVC en korfbalvereniging KV Avereest kunnen meerdere verenigingen elkaar versterken op deze nieuw te ontwikkelen locatie. Er heeft in december 2022 reeds een informatieavond voor mogelijke participanten plaatsgevonden waarbij meerdere (sport)verenigingen hebben aangegeven interesse te hebben in het vestigen op het nieuwe sportpark. Op basis van deze uitkomst is een schetsvoorstel opgesteld.