Versoepelingen Coronamaatregelen

Protocol DVC Dedemsvaart:
“Omgaan met Corona maatregelen”
Versie geldend vanaf 26 januari 2022

Dit protocol gaat uit van de per 26 januari 2022 geldende landelijke

maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die

veranderingen worden aangepast.

Inleiding:

We zijn verheugd weer een aanvang te kunnen maken met de competities. Dit na wederom een periode van niet kunnen trainen en spelen van wedstrijden. We zijn nog niet aanbeland in een situatie waarin geen bijzondere regels meer van kracht zijn. We kunnen de sport en bijbehorende randzaken nog steeds niet uitoefenen zoals we dat gewend zijn.

De meningen zijn verdeeld over de zin en onzin van de geldende maatregelen. We zijn altijd bereid hier het gesprek over aan te gaan op persoonlijke titel. Als bestuur zijnde dienen wij de maatregelen te volgen en aan u/jou te vragen uitvoering te geven aan deze maatregelen.

Richt eventueel aanwezige frustratie of ongenoegen niet op de welwillende vrijwilliger die toe moet zien op het opvolgen van maatregelen. Verdraagzaamheid brengt ons verder dan verdeeldheid.
Laten we hopen dat alle maatregelen binnenkort overboord gegooid kunnen worden.

Benutting capaciteit kantine:
We moeten de kantine zodanig inrichten dat zitplaatsen op 1,5 meter van elkaar zijn geplaatst. Dit betekent een forse vermindering van de capaciteit. We denken plusminus 50 zitplaatsen volgens de geldende regels te kunnen realiseren. Dat betekent geen volle, gezellige kantine na gespeelde wedstrijden of trainingen. Het is niet anders.

Neem plaats op de stoelen zoals deze geplaatst zijn. Verplaats ze niet. Zorg niet dat je aangesproken hoeft te worden hierop. Mensen wijzen op het houden aan de maatregelen is de meest ondankbare taak voor iedere welwillende vrijwilliger.

Voor nu willen we u/jou vragen rekening te houden met de hieronder vermelde regels:

Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
Schud geen handen;
Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
Zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren;
Houd 1,5 meter afstand van elkaar:

– iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen enjongeren vanaf 13 jaar;
– kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
– jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
tot elkaar;

1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen

Regels voor publiek:

Publiek is weer toegestaan tijdens wedstrijden en trainingen. Zij dienen zich echter te houden aan de volgende maatregel:

Houdt onderling de 1,5 meter afstandsregel in acht

De Kantine en andere faciliteiten zijnwederom geopend maar de openstelling brengt wel de nodige beperkingen en voorschriften met zich mee:

U/Jij wordt om een CTB gevraagd bij betreding van de binnen voorzieningen, zoals de kantine. Dit geldt voor personen vanaf 18 jaar.
Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

– binnen faciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers.

In ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van

een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.

Uitzondering:

Voor mensen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden op de

locatie moeten verrichten (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen

coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze een functie voor de sport

vervullen in een binnensportlocatie. Denk hierbij aan trainers, coaches,

leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.