Voorlopige teamindelingen seizoen 2023 / 2024 -update 22 juli 2023-

Dedemsvaart, 22 juli 2023
Beste spelers, begeleiding, ouders en andere betrokkenen

(mutaties door : aantal verschuivingen, leden die gestopt zijn, nieuwe leden)

Hierbij presenteert DVC Dedemsvaart de voorlopige teamindeling voor het seizoen 2023/2024. Hieronder lichten wij toe hoe deze tot stand is gekomen en op basis van welke selectiecriteria dit jaarlijks gebeurt.

Proces voorlopige teamindeling

Gedurende het jaar zijn wij regelmatig langs de lijn aanwezig en constant in gesprek met begeleiders geweest om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de ontwikkeling van iedere speler en onderlinge sociale verhoudingen. De voorlopige teamindeling is dan ook voornamelijk gebaseerd op bevindingen gedurende het gehele seizoen en voorgaande seizoenen. Ondanks dat is het soms moeilijk te beoordelen hoe de onderlinge verhoudingen zijn tus- sen spelers die niet bij elkaar in het team zitten. Daarom hebben we, net als de afgelopen seizoenen, gezamen- lijke activiteiten georganiseerd (zoals onderlinge wedstrijden en gezamenlijke trainingen) om deze onderlinge ver- houdingen beter in kaart te brengen. Uiteraard zijn er ook gesprekken geweest met alle betrokken trainers en lei- ders om een nog beter beeld te krijgen van hoe de nieuwe selecties eruit zouden moeten komen te zien.

 

 

Zoals hiervoor toegelicht hebben we geprobeerd de voorlopige teamindeling zo zorgvuldig en eerlijk mogelijk te doen. We willen hierbij extra benadrukken dat de voorlopige teamindeling op basis is van observaties gedurende het gehele seizoen (door trainers, leiders, coòˆrdinatoren en hoofd jeugdopleiding). We hebben geprobeerd de voorlopige indeling zo samen te stellen, dat het voor een ieder naar wens is. Hierbij zijn onder andere de richtlij- nen van de KNVB in acht genomen. De KNVB stuurt steeds meer op indelingen waarbij de focus niet alleen maar op prestatie ligt maar ook ontwikkeling en plezier. Ondanks dat realiseren wij ons dat het bekendmaken van de voorlopige teamindeling zorgt voor blijdschap aan de ene kant en teleurstelling aan de andere kant. Mocht het zo zijn dat u teleurgesteld bent als ouder willen we u vragen dit niet of zo min mogelijk te tonen aan uw kind, hij of zij zal de indruk krijgen dat zij de oorzaak van de teleurstelling zijn. Alles wordt echt gedaan met de beste intenties door alle betrokkenen.

Selectiecriteria

Er is ingedeeld op basis van niveau en wat meer evenwichtigheid, en het sociale aspect voor zowel de prestatie- teams als voor de recreatieteams.

Veel verschillende aspecten komen bij het indelen aan de orde, welke voor ouders, kinderen of andere betrokke- nen niet altijd duidelijk zijn. We vragen een ieder uit te gaan van de beste intenties tijdens het proces. Bij het inde- len hanteren wij onder andere de onderstaande regels, deze opsomming is niet volledig en uitputtend:

 • Elk kind, elke speler, is even belangrijk voor DVC Dedemsvaart;
 • Het eerste team van elke lichting bestaat in eerste instantie uit de beste spelers. Hierbij wordt wel gekeken naarposities en inzetbaarheid binnen het team;
 • Het tweede team is net als het eerste team een prestatieteam en bestaat uit spelers die op korte termijn kunnendoorstromen naar het eerste selectieteam;
 • Spelers uit recreatieteams kunnen bij goede ontwikkelingen natuurlijk ook in aanmerking komen voor overgangnaar het eerste of tweede team van de betreffende lichting en andersom;
 • De resterende teams worden ingedeeld op niveau en het sociale aspect;
 • We proberen bij alle teams te kijken naar een zo goed mogelijk evenwicht qua verdeling;
 • Gedurende het seizoen kunnen er nieuwe inzichten ontstaan of kunnen individuele spelers zich beter of juistminder goed ontwikkelen;
 • Daarom is de teamindeling ten allen tijde voorlopig en dynamisch, maar bij wijzigingen gedurende een seizoendoen wij ons uiterste best dit zo zorgvuldig en eerlijk mogelijk te doen.

In het algemeen houden wij daarnaast rekening met:

 • Leeftijd;
 • Voetbalvaardigheden (technisch, tactisch);
 • Spelbeleving, mentaliteit;
 • Het fysieke aspect;
 • Beoordelingen van trainers, leiders, coòˆrdinatoren en hoofd jeugdopleiding;
 • Aantal beschikbare spelers binnen de lichting.

Begeleiding

Wij zoeken voor meerdere teams nog trainers en/of leiders. Wie graag een helpende hand wil bieden, kan zich aanmelden via: secretaris@dvcdedemsvaart.nl. Voor andere (niet voetbaltechnische) bereidheid tot het bijdragen aan de voetbalorganisatie van DVC Dedemsvaart kunt u zich ook aanmelden via secretaris@dvcdedemsvaart.nl.

 

Vragen/opmerkingen

We willen nogmaals benadrukken dat we de voorlopige teamindeling zo eerlijk mogelijk hebben proberen samen te stellen, op een wijze dat het zoveel mogelijk naar ieders wens is. De ervaring leert dat dit niet altijd lukt. Moch- ten er ondanks bovenstaande toelichting vragen en/of opmerkingen zijn over de teamindeling en het selectieproces, dan kunt u contact opnemen met

Ab Wessels via a.wessels@hotmail.com

Jacco Pranger via jaccopranger@hotmail.com

Michael de Vries via michael@devriespartners.nl

Met vriendelijke groet,

DVC Dedemsvaart,

Namens deze, Ab Wessels, Jacco Pranger en Michael de Vries